ebook Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. Część II -

Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. Część II

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    PZWL

  • Format:MOBI + EPUB
Wysokospecjalistyczna publikacja uwzględniająca prawidłowe, zgodne z najnowszą wiedzą, sposoby diagnozowania, postępowania terapeutycznego i efekty leczenia 30 przypadków dotyczących m.in.: astmy, ostrego zespołu wieńcowego, anafilaksji, alergii wielopokarmowej, obrzęku, osutki polekowej czy ostrej uogólnionej osutki krostkowej, nietolerancji histaminy, AZS, FDEIA, pokrzywki, ANN z przerostem migdałka gardłowego czy wiosennych alergii oczu. Przedstawione zostały nowe przykłady występowania schorzeń wraz z odpowiednim komentarzem specjalisty. Treść przygotowana przez zespół wybitnych specjalistów z myślą o alergologach, dermatologach, pediatrach i lekarzach medycyny rodzinnej.Wykaz skrótów 13 1. Astma trudna w praktyce klinicznej – Mateusz Łukaszyk, Ewelina Łukaszyk,Roman Skiepko, Wojciech Naumnik, Ziemowit Ziętkowski, Anna Bodzenta-Łukaszyk 17 2. Astma ciężka/trudna do leczenia powikłana hipoglikemią – Mateusz Łukaszyk, Ewelina Łukaszyk, Łukasz Obołończyk, Anna Bodzenta-Łukaszyk 29 3. 54-letnia kobieta cierpiąca na ciężką astmę alergiczną leczona omalizumabem w programie lekowym NFZ – obserwacja po zawieszeniu leczenia i kryteria przywrócenia do terapii 2018 – Izabela Kupryś-Lipińska, Joanna Molińska, Piotr Kuna 35 4. 55-letnia kobieta z ciężką astmą i nasileniem duszności – Marita Nittner-Marszalska 45 5. Zespół Kounisa – objawy ostrego zespołu wieńcowego (OZW) w przebiegu anafilaksji na jad owadów błonkoskrzydłych – Andrzej Dąbrowski 53 6. Anafilaksja czy reakcja toksyczna? – Marta Chełmińska, Jan Romantowski,Krzysztof Specjalski, Marek Niedoszytko, Ewa Jassem 61 7. Omdlenie w gabinecie stomatologicznym. Przypadek kliniczny – Barbara Rogala, Joanna Glück 67 8. Odrębności anafilaksji u niemowląt i małych dzieci – Łukasz Błażowski, Ryszard Kurzawa 71 9. Wielokrotna, zależna od pokarmu anafilaksja indukowana wysiłkiem. Przydatność diagnostyki opartej na komponentach alergenowych – Łukasz Błażowski, Ryszard Kurzawa 85 10. FDEIA u chorej uczulonej na brzoskwinię – Zbigniew Bartuzi, Natalia Ukleja-Sokołowska 95 11. Alergia wielopokarmowa w wieku niemowlęcym. Problemy diagnostyczne i żywieniowe – doświadczenia własne – Maciej Kaczmarski 105 12. Alergia pokarmowa na cynk – Ewa Czarnobilska, Małgorzata Bulanda 119 13. Przypadek 58-letniej kobiety z nawracającym obrzękiem języka – Marita Nittner-Marszalska, Roksana Kozieł 127 14. Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP – acute generalized eczematous pustulosis) – Małgorzata Maj, Zbigniew Samochocki, Lidia Rudnicka 137 15. Osutka polekowa po diklofenaku – Justyna Czarny, Aleksandra Wilkowska, Roman J. Nowicki 153 16. Problemy kliniczne w diagnostyce nietolerancji histaminy – Krzysztof Łukasz Piwowarek, Andrzej Bant, Jerzy Kruszewski 159 17. Alergia wielonarządowa ze współistnieniem reakcji typu I oraz IV u osoby z nietolerancją histaminy – rzadki przypadek czy niedoceniana reguła? – Krzysztof Buczyłko 169 18. Atopowe zapalenie skóry o szczególnie ciężkim przebiegu – dylematy diagnostyczno-terapeutyczne – Andrzej Jaworek, Ryszard Kurzawa, Anna Wojas-Pelc 177 19. Atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu u 8-letniej dziewczynki – Izabela Błażewicz, Aleksandra Wilkowska, Roman J. Nowicki 195 20. Pokrzywka przewlekła spontaniczna oporna na leczenie lekami przeciwhistaminowymi – Alicja Kasperska-Zając, Katarzyna Bieniek 203 21. Maski wrodzonego obrzęku naczynioruchowego w codziennej praktyce medycznej – rozpoznawanie i leczenie napadów brzusznych – Grzegorz Porębski 209 22. Współistnienie przerostu migdałka gardłowego z alergicznym nieżytem nosa – Beata Zielnik-Jurkiewicz 217 23. Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek jedyną wiosenną alergią oczu? – Anna Groblewska 227 24. Podwójne uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych – Radosław Gawlik 235 25. Trudności w skomponowaniu szczepionki do odczulania – Radosław Gawlik 241 26. Występowanie anafilaksji w trakcie immunoterapii na jad owadów błonkoskrzydłych na przykładzie dwóch pacjentów – Aleksander Zakrzewski, Jerzy Kruszewski 247 27. Uogólniona reakcja anafilaktyczna po ukłuciu przez obrzeżka gołębiego – Janusz Zaryczański, Agnieszka Ochab 253 28. Wieloważna alergia kontaktowa – Magda Wachal, Dorota Jenerowicz, Magdalena Czarnecka-Operacz 257 29. 60-letni mężczyzna chory na ciężką astmę alergiczną z eozynofilią we krwi obwodowej zakwalifikowany do terapii biologicznej – Piotr Łacwik, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna 263 30. Przypadek alergii na ostropest plamisty – Oksana Wojas, Edyta Krzych-Fałta, Bolesław Samoliński 275 Skorowidz 283

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj