ebook Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego - Anna Bednarczyk

Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego

Tłumacz musi odpowiedzieć na pytanie, „co przetłumaczyć?” a więc określić, „jakie są jego dominanty” i „jak przetłumaczyć?” a więc „jakie są możliwości translacji?” ale przede wszystkim winien on wiedzieć, „dlaczego?” podejmuje takie, a nie inne decyzje, motywowane pytaniem o powód i cel swoich działań. Powód – chodzi oto, co zmusza mnie-tłumacza do poszukiwania potencjalnych odpowiedników i dokonywania transformacji oraz cel, a więc to, co chcę osiągnąć, dokonując tych manipulacji. Z określeniem celu łączy się określenie własnej motywacji translatorskiej, czego efektem jest dokonywanie świadomych (uświadamianych sobie) wyborów w procesie przekładu. Z Zakończenia „W polskiej literaturze przekładoznawczej nie istnieje ani jedna monografia, która analizowałaby teksty literackie jako teksty wyjściowe z perspektywy obranej przez Autorkę (tym bardziej z częścią materiałową rosyjsko-polską, opracowaną na podstawie własnych tłumaczeń) [...]. Obecnie na rynku wydawniczym prace poświęcone warsztatowi tłumacza (w tym analizie pretranslacyjnej) dotyczą wyłącznie przekładu pisemnego tekstów specjalistycznych, nie zaś literatury pięknej. Publikacja Anny Bednarczyk wy-pełnia zatem lukę także w obszarze dydaktyki przekładu. Z recenzji prof. dr hab. Doroty UrbanekWstęp 7 I. Postulaty teoretyczne 11 1. Kilka słów o celach przekładu i kompetencjach tłumaczy 11 2. Normatywność a kreatywność 19 3. Pretranslatorska analiza tekstu jako pierwszy etap pracy tłumacza 29 3.1. Przykład dydaktyczny 35 II. Ilustracje 45 1. Tłumaczenie zindywidualizowane i potencjalność przekładu 45 1.1. „Prosty kod” Osipa Mandelsztama 48 1.2. „Przestrzenie pomiędzy” Mariny Cwietajewej 59 2. Ślady, echa i przypomnienia 84 2.1. Autor jako intertekst (przypadek Odyseusza) 85 2.2. Tragedia sprzed stu lat (Aria Kat’ki ) 93 III. Konsekwencje 107 1. Wybory i chwyty translatorskie 107 2. Mielizny i rafy podwodne 130 Zakończenie 145 Bibliografia 149 Indeks nazwisk 161

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj