ebook Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego - Marcin Kobylas

Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

Analiza kryminalna jest narzędziem wspomagającym pracę organów ścigania. Przyczynia się ona do rozwiązywania spraw o dużym ciężarze gatunkowym, które są wielowątkowe. W sprawach tych pojawiają się nie tylko tzw. klasyczne informacje (informacje pochodzące z notatek, z protokołów oględzin, z protokołów przesłuchania świadków czy też podejrzanych i biegłych), lecz pojawiają się olbrzymie ilości informacji w postaci elektronicznej. Informacje elektroniczne, to połączenia telefoniczne, transakcje finansowe, korespondencja pomiędzy portalami i komunikatorami społecznościowymi, zakupy w sklepach internetowych. Ilość i różnorodność tych informacji ogranicza w znaczący sposób klasyczne metody śledcze, a współczesne organy ścigania muszą korzystać z nowoczesnych narzędzi elektronicznych. Analiza kryminalna jest szczególnym narzędziem służącym do analizy informacji i zarządzania informacjami, pochodzącymi zarówno ze źródeł papierowych, jak i elektronicznych. Pomimo tego, że powstała w XX w., wykorzystywana przez analizę kryminalną metodologia pracy jest niebywale skuteczna w połączeniu ze współczesnym oprogramowaniem specjalistycznym w zakresie zwalczania wszystkich form i rodzajów przestępczości zorganizowanej. Analiza kryminalna wprowadzona do Polski przez policję stała się narzędziem pożądanym do codziennej pracy przez wszystkie specjalistyczne służby państwowe zajmujące się zwalczaniem wszelkiego rodzaju przestępczości, ale chcą z niej korzystać również agencje i służby prywatne. Pozwala ona w przejrzysty i łatwy sposób pokazać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości oraz podpowiedzieć jak je zwalczać i zapobiegać w przyszłości. Podręcznik, ten ma zapewnić dostęp do aktualnej wiedzy w tym zakresie studentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrznego, ale również tym wszystkim, którzy pragną przypomnieć sobie, uzupełnić lub rozszerzyć swoją wiedzę o analizie kryminalnej. Warto jest mieć zawsze pod ręką wszystkie niezbędne informacje z tej dziedziny. Analiza kryminalna jest narzędziem wykorzystywanym przez wszelkiego rodzaju międzynarodowe służby zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, dlatego też cieszy się dużą popularnością wśród studiujących w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach programu ERASMUS. Podręcznik w wersji angielskiej ma ułatwić studentom dostęp do pełnej wiedzy o metodologii i narzędziach stosowanych w analizie kryminalnej.Spis treści Wstęp 7 1. Pochodzenie, pojęcie i zakres przedmiotowy analizy kryminalnej 9 1.1. Historia analizy kryminalnej 9 1.2. Pojęcie analizy kryminalnej 11 1.3. Odmiany analizy kryminalnej 13 1.4. Formy analizy kryminalnej 15 1.4.1. Formy analizy koncentrujące się na przestępstwie 15 1.4.2. Formy analizy koncentrujące się na przestępcy 16 1.4.3. Formy analizy koncentrujące się na metodach stosowanych w sprawach 16 1.5. Wywiad kryminalny 16 1.5.1. Pojęcie wywiadu kryminalnego 16 1.5.2. Proces wywiadu kryminalnego (cykl analizy 17 1.5.3. Wnioskowanie analityczne 18 1.5.4. Analiza kryminalna w strukturze wywiadu kryminalnego 20 1.5.5. Wywiad kryminalny w Polsce 27 1.6. Techniki przedstawiania informacji 32 1.6.1. Graficzne przedstawianie danych w procesie wykrywczym 32 1.6.2. Wizualizacja relacyjności powiązań 35 1.6.3. Wizualizacja przepływu towarów w zgromadzonym materiale 36 1.6.4. Wydarzenia w zgromadzonym materiale dowodowym 37 1.6.5. Sposób działania grupy przestępczej 38 1.6.6. Chronologia przestępstwa 39 2. Obszary i możliwości wykorzystania analizy kryminalnej 41 2.1. Wykorzystanie analizy kryminalnej w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej 41 2.2. Współpraca z analitykiem kryminalnym 47 3. Oprogramowanie analityczne wspomagające pracę analityka 55 3.1. Analyst’s Notebook 55 3.2. iBase 59 3.3. Pattern Tracer 63 3.4. Text Chart 65 3.5. Link 68 3.6. ArcGIS 72 3.7. Analyst’s Notebook Esri Edition 77 3.8. Quantum GIS (QGIS) 79 3.9. AFIZ (Analizator Faktów i Związków) 81 3.10. Moduł Przetwarzania Danych 82 Zakończenie 85 Bibliografia 87

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj