ebook Amunicja i jej elaboracja. Praktyczny poradnik - Jerzy A. Ejsmont

Amunicja i jej elaboracja. Praktyczny poradnik

Publikacja ta jest nowym, aktualnym wydaniem bardzo popularnej książki prof. Jerzego A. Ejsmonta dotyczącej zagadnień związanych z elaboracją amunicji. Od I wydania minęło prawie 10 lat, w związku z czym zaistniała konieczność rozszerzenia i uaktualnienia poradnika. Elaboracja amunicji to zespół czynności, których celem jest wytworzenie w warunkach domowych pełnosprawnej amunicji, wykorzystując zakupiony proch, spłonki i pociski oraz odzyskane łuski. Poradnik zawiera praktyczny opis takich zagadnień, jak: elementy nabojów i ich wpływ na właściwości amunicji, samodzielne sposoby elaboracji amunicji w warunkach domowych, zasady bezpieczeństwa, tabele elaboracyjne i dane pocisków najpopularniejszych kalibrów. W stosunku do poprzedniego wydania Autor poszerzył go o tematykę m.in. elaboracji amunicji dużego kalibru czy wpływu temperatury na parametry amunicji. Publikację kierujemy do strzelców sportowych, myśliwych, pasjonatów strzelectwa i wszystkich zainteresowanych bronią palną i poruszaną w książce tematyką.Wstęp 5 1. Elaborację czas zacząć 6 2. Komponenty amunicji strzeleckiej 8 2.1. Łuski 8 2.2. Ładunki miotające 16 2.3. Spłonki 23 2.4. Pociski 29 3. Urządzenia i narzędzia stosowane w elaboracji amunicji 49 3.1. Co trzeba, a co warto posiadać 49 3.2. Prasy elaboracyjne 50 3.3. Matryce 55 3.4. Stopki do mocowania łusek 57 3.5. Wagi 58 3.6. Objętościowe urządzenie dozujące 61 3.7. Dosypywacze 63 3.8. Poduszki do smarowania 64 3.9. Tacki 65 3.10. Szczotki 65 3.11. Lejki do wsypywania prochu 65 3.12. Suwmiarki i wzorniki 66 3.13. Trymery 67 3.14. Frezy do załamywania krawędzi łuski 68 3.15. Urządzenie do czyszczenia łusek 69 3.16. Narzędzia do czyszczenia kieszonki na spłonkę 70 3.17. Ręczny przyrząd do osadzania spłonek 70 3.18. Młotek do rozcalania amunicji 71 3.19. Nożyk do normalizowania szyjki łuski 72 3.20. Przyrządy do usuwania zagnieceń utrzymujących spłonki w amunicji wojskowej 73 3.21. Urządzenie do określania optymalnej głębokości osadzenia pocisku 74 3.22. Programy komputerowe wspomagające elaborację 75 3.23. Przyrząd do pomiaru prędkości pocisku – chronograf 76 4. Nadmierne ciśnienie i jego objawy 79 4.1. Ciśnienie maksymalne 79 4.2. Nadmierna prędkość pocisku 81 4.3. Bardzo silny odrzut broni 83 4.4. Trudności z otwarciem zamka 84 4.5. Perforacja lub silne zgniecenie spłonki 86 4.6. Odkształcenia i rozerwania tułowia łuski w okolicy części dennej 87 4.7. Spłaszczenie części dennej łuski 90 4.8. Powiększenie kieszonki na spłonkę 90 4.9. KaBOOM, czyli rozerwanie broni 91 5. Opracowywanie optymalnych parametrów elaboracji 95 5.1. Dobór pocisku 95 5.2. Określenie optymalnej głębokości osadzenia pocisku 96 5.3. Dobór prochu i wielkości ładunku prochowego 102 6. Ogólny przegląd etapów elaborowania amunicji 105 7. Wizualna inspekcja łusek 108 8. Mechaniczne czyszczenie łusek 111 9. Kalibrowanie łusek 113 9.1. Kalibrowanie pełne i szyjkowe 113 9.2. Regulacja matryc kalibrujących 115 9.2.1. Regulacja matrycy kalibrującej do łusek butelkowych 115 9.2.2. Regulacja matryc kalibrujących do łusek walcowych i stożkowych 117 9.3. Kalibrowanie łusek butelkowych 118 9.4. Kalibrowanie łusek walcowych i stożkowych 122 10. Trymowanie łusek, załamywanie krawędzi i czyszczenie kieszonki na spłonkę 124 11. Wciskanie spłonek 127 12. Ważenie łusek 131 13. Napełnianie prochem 132 14. Osadzanie pocisku 137 14.1. Sposoby osadzania pocisków 137 14.2. Regulacja matryc do osadzania pocisków bez zagniecenia 139 14.3. Regulacja matryc do osadzania pocisków z zagnieceniem 140 14.4. Osadzanie pocisków 141 15. Samodzielna produkcja pocisków 143 15.1. Uwagi ogólne 143 15.2. Odlewanie 144 15.3. Kalibrowanie i smarowanie 147 16. Tabele elaboracyjne 150 16.1. Kaliber 9 mm Parabellum (Luger; 9×19) 150 16.2. Kaliber .38 Special 151 16.3. Kaliber .357 Magnum 152 16.4. Kaliber .40 S&W 154 16.5. Kaliber .222 Remington 154 16.6. Kaliber .223 Remington (5.56×45) 155 16.7. Kaliber .308 Winchester (7.62×51) 156 16.8. Kaliber 7.62×53R (7.62×54R) 157 16.9. Kaliber .30-06 Springfield 158 16.10. Kaliber .300 Winchester Magnum 159 16.11. Kaliber .338 Lapua Magnum 160 17. Zakończenie 161 18. Dodatek 162 19. Bibliografia 168

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj