ebook Amos. Prorok, pasterz z Tekoa. - Francine Rivers

Amos. Prorok, pasterz z Tekoa.

Wspaniała proza i fascynująca kreacja postaci, to rys charakterystyczny serii „Synowie Pocieszenia”. Historie pięciu mężczyzn, znanych z kart Pisma Świętego, którzy z wiarą poszukiwali Boga, żyjąc w cieniu wybranych przez Niego przywódców. Kaleb, Aaron, Jonathan, Amos, Sylas odpowiedzieli na wezwanie Boga, by służyć Mu wiernie, bez rozgłosu ani sławy. Amos Samotnik, który czuł się najlepiej wśród wzgórz. Więzień, który słyszał głos Boga. Mocarz duchowy, który przemawiał do narodu głuchego na boży głos.

Dodaj komentarz


Eee... o co chodzi? Gdzie w taj książce jest sens i logika? Żałuję czasu straconego na czytanie.

Aleksandra Skibińska - 20 kwietnia 2013 00:00

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj