ebook Amortyzacja liniowa nie zawsze jest korzystna podatkowo - Bogdan Świąder

Amortyzacja liniowa nie zawsze jest korzystna podatkowo

Publikacja zawiera opis metod amortyzacji podatkowej. Komentarze są obrazowane praktycznymi przykładami.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj