ebook Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu - Adam Grabowski

Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu

Książka ta jest jak dotąd jedynym w Polsce tak szerokim opracowaniem podejmującym zagadnienia związane z ambiwalencją postaw interpersonalnych, jej dynamiką i wyznacznikami. W teoretycznej części przedstawiono dotychczasowe prace nad tym zagadnieniem i ich wkład w wiedzę na temat struktury postaw, procesów przetwarzania informacji oraz takich zagadnień jak uprzedzenia i dyskryminacja. W części empirycznej weryfikowano trzy hipotezy badawcze: 1) poziom ambiwalencji charakteryzującej postawę wobec innej osoby, gdy kontakt z nią trwa niż po zakończeniu kontaktu; 2) interakcja sympatii i respektu jest silnym wyznacznikiem ambiwalencji, gdy są one przeciwnych znaków; 3) po zakończeniu kontaktu, obniżenie ambiwalencji wiąże się ze wzrostem natężenia postawy. Adresatami publikacji są pracownicy naukowi i studenci katedr psychologii oraz nauk społecznych wyższych uczelni, w szczególności kierunków takich, jak: socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe.Spis treści: Część pierwsza 1. Ambiwalencja postaw 1.1. Definicje i sposób pomiaru postaw a ambiwalencja 1.2. Definicje ambiwalencji 1.3. Struktura postaw a ambiwalencja 1.4. Rola postaw ambiwalentnych ambiwalentnych ich wpływ na procesy przetwarzania informacji o obiekcie postawy 1.5. Metody pomiaru ambiwalencji 1.5.1. Wzory Scotta 1.5.2. Model Kaplana 1.5.3. Wzór Katza i Hassa 1.5.4. Wzór Priestera i Petty’ego – Gradual Threshold Model 1.5.5. Wzór Griffina 1.6. Próby weryfikacji trafności przewidywań proponowanych modeli 1.6.1. Teoretyczne kryterium trafności – warunki Brecklera 1.6.2. Badania empiryczne 1.6.2.1. Miara bezpośrednia 1.6.2.2. Ambiwalencja jako zmienna pośrednicząca (mediator) Między postawą a zachowaniem i jej związek z innymi cechami postawy 1.6.2.3. Negatywne emocje powodowane przez ambiwalencję 2.Ewaluatywna reprezentacja innych osób 2.1. Poznawcza reprezentacja innych osób – model Wyera i Srulla 2.2. Kształtowanie oceny interpersonalnej według modelu kontinuum Fiske Fisze Neuberga 2.3. Porównywanie modeli Wyera i Srulla oraz Fiske Fisze Neuberga 2.4. Główne wymiany ocen interpersonalnych 2.5. Mechanizmy przezwyciężania niezgodności ewaluatywnej Podsumowanie części pierwszej Część druga 3. Prezentacja własnych badań 3.1. Hipotezy 3.2. Badanie 1 3.3. Badanie 2 3.4. Badanie 3 3.5. Badanie 4 Podsumowanie części drugiej 4. Kierunki przyszłych badań Bibliografia Aneks Streszczenie Summary

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj