ebook Alternatywne metody opieki okołoporodowej - G Iwanowicz-Palus

Alternatywne metody opieki okołoporodowej

W tym tomie Biblioteka Położnej omówiono m. in. nowe techniki porodowe (poród w pozycjach wertykalnych, poród w wodzie i in.), alternatywne miejsce porodu (np. w domu), szkołę rodzenia, psychoprofilaktykę porodową, metody łagodzenia bólu porodowego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj