ebook Alternatywne metody opieki okołoporodowej - G Iwanowicz-Palus

Alternatywne metody opieki okołoporodowej

W tym tomie Biblioteka Położnej omówiono m. in. nowe techniki porodowe (poród w pozycjach wertykalnych, poród w wodzie i in.), alternatywne miejsce porodu (np. w domu), szkołę rodzenia, psychoprofilaktykę porodową, metody łagodzenia bólu porodowego.Rozdział 1. Nowe techniki porodowe, Grażyna Iwanowicz-Palus, Dominika Stobnicka, Aleksandra Myszewska, Andrzej Przyboś, Urszula Sioma-Markowska 13 Poród naturalny 13 Poród aktywny 22 Aktywne pozycje w I okresie porodu 24 Aktywne pozycje w II okresie porodu 25 Czynniki porodu aktywnego 27 Poród w pozycjach wertykalnych 30 Zasady ułożenia rodzącej 34 Zalety pozycji wertykalnych 35 Wady pozycji horyzontalnej 40 Pozycje I i II okresu porodu 43 Poród "do wody" 52 Warunki bezpiecznego prowadzenia porodu "do wody" 60 Korzyści dla matki wynikające z porodu "do wody" 64 Korzyści dla dziecka wynikające z porodu "do wody" 69 Przeciwwskazania do porodu "do wody" 70 Poród rodzinny 71 Rys historyczny 72 Definicja porodu rodzinnego 74 Zalety obecności osoby towarzyszącej przy porodzie 75 Zadania osoby towarzyszącej w czasie porodu 78 Rozdział 2. Alternatywne miejsca porodu, Dominika Stobnicka, Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień 87 Porody domowe 88 Przygotowanie przyszłych rodziców do porodu w domu .. 89 Zadania położnej przy porodzie w domu 92 Porody szpitalne 94 Dom narodzin 103 Rozdział 3. Szkoła Rodzenia, Dorota Ćwiek, Grażyna Iwanowicz-Palus, Dominika Stobnicka 109 Przygotowanie do porodu 111 Kondycja fizyczna ciężarnej 121 Anatomia mięśni brzucha 121 Anatomia mięśni miednicy 122 Wpływ ciąży na układ kostno-mięśniowy 122 Ćwiczenia przed porodem 123 Ćwiczenia w połogu 150 Rozdział 4. Psychoprofilaktyka porodowa, Grażyna Iwanowicz-Palus, Dominika Stobnicka, Dorota Ćwiek 164 Problem bólu w ujęciu psychoprofilaktycznym 165 Metoda Lamaze'a 167 Metoda Bradleya 167 Metoda Dick-Reada 168 Metoda Kitzinger 169 Technika Leboyera 170 Relaks 170 Oddychanie torem przeponowym 174 Wizualizacja 177 Metody medycyny chińskiej 179 Akupresura 179 Masaż "Shiatsu" 181 Technika "Polarity" 182 Efekty psychoprofilaktycznego przygotowania ciężarnej do porodu 182 Przygotowanie teoretyczne do porodu 182 Przygotowanie psychiczne do porodu 183 Proces poznawczy w przygotowaniu do porodu 184 Przygotowanie emocjonalne do porodu 185 Motywacja w przygotowaniu do porodu 186 Rozdział 5. Metody łagodzenia bólu porodowego, Grażyna Iwanowicz-Palus, Dominika Stobnicka 192 Fizjologia bólu porodowego 192 Metody niefarmakologiczne 195 Muzykoterapia 195 Masaż, dotyk 198 Akupunktura 203 Homeopatia 205 Aromaterapia 208 TENS 212 Zasady postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego 216 Rozdział 6. Technika Aleksandra w czasie ciąży i porodu, Grażyna Iwanowicz-Palus, Dominika Stobnicka 232 Relacja głowa-szyja-plecy 233 Właściwe "użycie" 233 Sterowanie 234 Świadoma kontrola podczas porodu 235 Aktywny odpoczynek sposobem Aleksandra 236 Pozycje techniki Aleksandra podczas porodu 237 Przezwyciężanie strachu i bólu 243 Rozdział 7. Polski standard opieki okołoporodowej w praktyce zawodowej położnej, Grażyna Iwanowicz-Palus 246 Skorowidz 296

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj