ebook Almanach Historyczny, t. 19 -

Almanach Historyczny, t. 19

Prezentowany tom czasopisma składa z kilkunastu artykułów o tematyce historycznej. Oprócz artykułów w dalszej części książki znalazły się źródła i materiały, recenzje i artykuły recenzyjne oraz kronika naukowa.SPIS TREŚCI Contents, s. 7 ARTYKUŁY Jerzy Piątkowski, Wóz pogrzebowy Aleksandra – arcydzieło sztuki orientalno-klasycznej, s. 11 Martyna Barczyńska, Summa de matrimonio mistrza Vacariusa (1120–1200), s. 31 Jolanta M. Marszalska, Prepozyci cysterscy parafii ludźmierskiej do początków XIX wieku w świetle dokumentów z archiwum opactwa cystersów w Szczyrzycu, s. 39 Jan Gustaw Rokita, Uwagi o medalu Johanna Neidhardta upamiętniającym zwycięstwo pod Wiedniem z roku 1683, s. 49 Wojciech Jaworski, Stowarzyszenia pomocy dzieciom w Królestwie Polskim (1884–1914), s. 67 Anna Jaroszuk, Wokół projektu rzeźni centralnej w Warszawie (druga połowa XIX i początek XX wieku), s. 77 Mariusz Misztal, The 1912 British Offer of Cyprus to Greece and the Reaction of the Greek and Muslim Cypriots. A British Perspective, s. 93 Dominik Flisiak, Polityczna działalność Włodzimierza Żabotyńskiego do lat dwudziestych XX wieku. Ideologiczne podstawy syjonizmu rewizjonistycznego, s. 109 Piotr Pasisz, Historia kultury w twórczości historycznej Jana Ptaśnika (1876–1930), s. 121 Tomasz Karbowniczek, Mariusz Nowak, Jednolity front w myśli i działalności politycznej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w latach 1922–1923 (w świetle prasy i materiałów programowych własnych i Polskiej Partii Socjalistycznej), s. 135 Regina Renz, Rodzina małomiasteczkowa w okresie międzywojennym (na przykładzie Kielecczyzny), s. 147 Jerzy Gapys, Prywatna akcja dobroczynna ziemiaństwa polskiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, s. 159 Daniel Warzocha, Oficjalna i konspiracyjna prasa w Piotrkowie Trybunalskim w okresie II wojny światowej (1939–1945), s. 183 Kamil Sasal, Manipulacja zbiorową pamięcią historyczną jako instrument legitymizujący PRL, s. 209 Anita Młynarczyk-Tomczyk, Wydarzenia węgierskie 1956 roku w historiografii polskiej i w szkolnej edukacji historycznej z lat 1956–2016, s. 231 ŹRÓDŁA I MATERIAŁY Katarzyna Paduch, Umowa w sprawie druku dzieła ks. Franciszka Michała Leśniewskiego przez Tomasza Pillera z 1790 roku, s. 255 Łukasz Wołczyk, Administracja Syberii Zachodniej wobec potrzeb religijnych polskich zesłańców w końcu lat sześćdziesiątych XIX wieku (wybrane dokumenty z Państwowego Archiwum Historycznego Obwodu Omskiego), s. 263 Krzysztof Latawiec, Projekt instrukcji dla rosyjskich komisarzy przygranicznych na zachodniej granicy Imperium Rosyjskiego z 1912 roku , s. 273 Henryk Figura, Podstawowe pojęcia związane z obowiązkiem służby wojskowej w Polsce w latach 1918–1939, s. 285 RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE Krzysztof Myśliński, Pałac Wielopolskich w Chrobrzu siedziba ordynacji Myszkowskich, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2012 – Mariusz Nowak, s. 311 Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2014 – Piotr Pasisz, s. 317 Anita Prażmowska, Władysław Gomułka, tłumaczenie Katarzyna Skawran, Wydawnictwo RM, Warszawa 2016 – Dariusz Jarosz, s. 331 KRONIKA NAUKOWA In memoriam. Pamięci Profesor Jadwigi Muszyńskiej – Dominika Burdzy, s. 341 Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące w „Almanachu Historycznym”, s. 345

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj