ebook Almanach Historyczny, t. 18 -

Almanach Historyczny, t. 18

Prezentowany tom czasopisma składa z kilkunastu artykułów o tematyce historycznej. Obok artykułów w dalszej części książki znalazły się Źródła i materiały oraz Recenzje, Sprawozdania i Kronika naukowa.Contents 7 ARTYKUŁY Sławomir Kurzak (Kielce) ,,Kajdany Hellady” – symbol i fundament macedońskiej dominacji w hellenistycznej Grecji 11 Joanna Kunigielis (Warszawa) Relacje z podróży po ziemiach pruskich Gilberta de Lannoy w latach 1413–1414 i jego spostrzeżenia 31 Dominika Burdzy (Kielce) Sandomierz as the centre of the viticulture from the Middle Ages until the mid-seventeenth century 49 Monika Poszalska (Kielce) Kraków w czasach stanisławowskich w świetle wybranych relacji podróżniczych 63 Valentyna Los (Kiev, Ukraine) Panna Bazylianka against the Volhynian society background (18th–19th centuries) 73 Grzegorz Pełczyński (Wrocław) Ewangelikalizm w Polsce. Zarys historyczny 89 Paulina Bies (Kielce) Wizyta Aleksandra I w Warszawie (12 listopada – 3 grudnia 1815 roku) w świetle relacji „Gazety Warszawskiej” 111 Katarzyna Cedro-Abramczyk (Kielce) Działalność społeczna i naukowa Juliana Ochorowicza w okresie pobytu w Wiśle (na podstawie dzienników i rękopisów J. O.) 127 Regina Renz (Kielce) Liczebność i struktura wewnętrzna chłopów województwa kieleckiego w latach 1918–1939 143 Monika Sikora (Kielce) Wysiłek bojowy 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów we wrześniu 1939 roku 159 Anna Kalinowska (Warszawa) Opieka Centralnego Komitetu Opieki Społecznej nad dorosłymi w latach 1944–1949 w świetle akt własnych 179 Dariusz Jarosz (Warszawa) „Dar z łaski”: przyznawanie „zaopatrzeń specjalnych” w działalności centralnych władz państwowych w Polsce w latach 1945–1947 191 Вадим Волобуев (Москва, Россия) Внутрипартийная борьба в Польше и охлаждение советско-китайских отношений в конце 1950-х гг. 201 Nicolas Levi (Warszawa) Aspects choisis de la présence du Confucianisme dans la société contemporaine coréenne 217 Klaudia Łodejska (Kielce) Polish immigration to South Africa during apartheid system 229 RECENZJE I OMÓWIENIA Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Kielce 2012 – Piotr Kardyś (Kielce) 243 Urszula Augustyniak, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2014 – Wioletta Szafarczyk (Kielce) 249 Andrzej Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014 – Wojciech Zarosa (Kielce) 253 Adam Romejko, Polacy w Wielkiej Brytanii: interpretacja mimetyczna, Tuchów 2015 – Edward Walewander (Lublin) 259 Atlantyda. Nie tylko Kresowa – Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia, wstęp i opracowanie E. Orzechowska, przedmowa ks. Z. Zieliński, Lublin 2014 – Edward Walewander (Lublin) 263 Stanisław Kolouszek, Fortyfikacje Festung Breslau, Jelenia Góra 2014 – Paweł Nastrożny (Toruń, Gdańsk) 267 Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945–1989, red. C. Kuta, J. Marecki, Kraków 2014 – Rafał Łatka (Kraków) 273 Łucja Marek, Monika Bortlik-Dźwierzyńska, Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945–1989, Katowice 2014 – Rafał Łatka (Kraków) 277 Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące w „Almanachu Historycznym” 283

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj