ebook Alia sententia mundi - Filip Kozłowski

Alia sententia mundi

Tom I zbioru wierszy opisujących przeżywaną rzeczywistość przez młodego autora wkraczającego w dorosłe życie. Autor używa porównań i metafor oraz pytań retorycznych skłaniając czytelnika do refleksji nad poruszanymi tematami.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj