ebook Algorytmy genetyczne. Kompendium, t. 1 - Tomasz Dominik Gwiazda

Algorytmy genetyczne. Kompendium, t. 1

Tom 1, który zapoczątkowuje serię Algorytmy Genetyczne, przedstawia najbardziej istotny dla AG operator – operator krzyżowania. Autor prezentuje w nim ponad 180 operatorów dla problemów kodowanych liczbami binarnymi i rzeczywistymi. Każdy z operatorów przedstawiony jest wedle tego samego, następującego schematu: ¦ Słowa kluczowe – mają pomóc w przeszukiwaniu książki i wzajemnym kojarzeniu prezentowanych w niej operatorów. ¦ Motywacja – wskazanie motywacji leżącej u podstaw opracowania danego operatora. ¦ Źródło – tekst źródłowy wraz ze wskazaniem adresu URL skąd można ten tekst pobrać. ¦ Czytaj także – zalecane dodatkowe teksty wraz z URL’ami, których tematyka jest bezpośrednio związana z omawianym operatorem. ¦ Patrz także – inne operatory, z którymi warto się zapoznać w kontekście danego operatora. ¦ Algorytm – prezentuje w formie pseudokodu omawiany operator, nierzadko w kilku wariantach; ta forma prezentacji operatora w większości przypadków umożliwia natychmiastowe zastosowanie operatora w praktyce. ¦ Komentarze – komentarze do algorytmu lub opis prezentowanego operatora. ¦ Funkcje testowe – lista standardowych funkcji lub problemów testowych, o ile takowe zostały zastosowane w toku eksperymentów z zastosowaniem omawianego operatora. ¦ Porównano z – lista innych operatorów krzyżowania, z którymi porównywany był (w tekście źródłowym) prezentowany operator. Internetowy serwis autora (www.tomaszgwiazda.pl) oferuje więcej szczegółów, w tym pierwsze 40 stron tomu 1 do pobrania jako dokument PDF.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj