ebook Algologia - Joanna Czerwik-Marcinkowska

Algologia

Książka zawiera zwięzłe opisy taksonomiczne i ekologiczne glonów i sinic najczęściej spotykanych w różnego rodzaju biotopach wodnych (np. w źródłach, strumieniach, potokach, rzekach, stawach, zbiornikach retencyjnych). W przewodniku zaprezentowano szeroki wachlarz gatunków glonów i sinic, tak aby korzystający mogli dokonać swobodnego wyboru w zależności od dostępności materiału algologicznego oraz aktualnie realizowanych celów badawczych lub dydaktycznych. Publikacja zawiera rysunki i fotografie omawianych gatunków, w celu lepszego poznania ich budowy. W praktycznym przewodniku z algologii znajdują się krótkie ćwiczenia laboratoryjne, dotyczące wybranych zagadnień z algologii, do praktycznego wykonania m.in. przez studentów różnych kierunków akademickich, ale także uczniów i nauczycieli szkół licealnych. Przewodnik ma pomóc w poszerzeniu i uaktualnieniu dotychczasowych wiadomości (m.in. z zakresu morfologii, ekologii czy taksonomii glonów), związanych z prezentacją poszczególnych gatunków lub rodzajów omawianych na zajęciach przedmiotowych. Zawiera zwięzłe opisy taksonomiczne i ekologiczne glonów i sinic najczęściej spotykanych w różnego rodzaju biotopach wodnych (np. w źródłach, strumieniach, potokach, rzekach, stawach, zbiornikach retencyjnych). Książka pomocna nie tylko dla algologom, ale także dla szerszej grupie biologów i ekologów, studentom i pracownikom uniwersytetów, politechnik oraz pracownikom WIOŚ.Wstęp 7 1. Ogólna charakterystyka glonów 9 2. Przegląd systemów taksonomicznych 13 3. Znaczenie glonów w przyrodzie, gospodarce i życiu człowieka 19 4. Znaczenie sinic w przyrodzie, gospodarce i życiu człowieka 21 5. Metody zbierania, konserwowania i badania glonów i sinic 23 6. Glony i sinice 27 Królestwo: Prokaryota – prokarionty (bezjądrowe) 27 Gromada: Cyanophyta (=Cyanobacteria, Cyanoprokaryota) – sinice, cyjanobakterie 27 Klasa: Cyanophyceae – sinicowe, cyjanofitowe 30 Gromada: Prochlorophyta (=Chloroxybacteria) – prochlorofity 36 Królestwo: Eukaryota – eukarionty (jądrowe) 37 Gromada: Glaucophyta – glaukofity 37 Gromada: Rhodophyta – krasnorosty 38 Klasa: Florideophyceae – krasnorostowe, krasnorosty właściwe 40 Gromada: Heterokontophyta – heterokontofity 47 Klasa: Chrysophyceae – złotowiciowce, złotki 47 Klasa: Xanthophyceae – różnowiciowce 52 Klasa: Eustigmatophyceae – eustigmatofity 55 Klasa: Bacillariophyceae (=Diatomophyceae) – okrzemki 56 Klasa: Raphidophyceae – rafidofity, rafidomonady 65 Klasa: Phaeophyceae – brunatnice 66 Gromada: Haptophyta (=Prymnesiophyta) – haptofity 77 Gromada: Cryptophyta – kryptofity, kryptomonady 78 Gromada: Dinophyta (=Pyrrophyta) – dinofity, tobołki 78 Gromada: Euglenophyta – eugleniny 83 Gromada: Chlorarachniophyta – chlorarachnofity 86 Gromada: Chlorophyta – zielenice, chlorofity 87 Klasa: Chlorophyceae – zielenice właściwe, chlorofitowe 90 Klasa: Ulvophyceae – watkowe 100 Klasa: Cladophorophyceae – gałęzatkowe 103 Klasa: Bryopsidophyceae – bryopsydowe 104 Klasa: Dasycladophyceae – dasykladowe 104 Klasa: Pleurastrophyceae – pleurastrofitowe 105 Klasa: Trentepohliophyceae – trentepoliowe 106 Klasa: Zygnematophyceae – zrostnicowe, sprzężnicowce 107 Klasa: Charophyceae – ramienicowe 113 7. Glony a ich ochrona 117 Literatura 119 Terminy i pojęcia 127 Skorowidz polskich nazw glonów i sinic 131 Skorowidz łacińskich nazw glonów i sinic 135

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj