ebook Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw - Paweł Pietrasieński

Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Dobre praktyki rządów. Strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej

W książce został przeanalizowany wpływ rządowych programów aktywizowania internacjonalizacji rodzimych przedsiębiorstw na działania podejmowane przez te przedsiębiorstwa. Autor przedstawił więc: zależności między programami rządowymi a internacjonalizacją działalności firm, rolę państwa w procesach internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, dobre praktyki w aktywizowaniu internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, rozwiązania aktywizujące ekspansję polskich firm technologicznych w USA. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się zagadnieniami marketingu i handlu międzynarodowego oraz tworzeniem strategii marketingowych przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj