ebook Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie sierpień 2015 r. - Opracowanie zbiorowe

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie sierpień 2015 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Nowe dotacje na konserwację zabytków 2.RPO o nierównych warunkach zatrudniania samorządowców 3.Działania komorników sądowych z VAT RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 4.TEMAT MIESIĄCA: Realizacja przez JST zadań z zakresu administracji rządowej 5.Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela – ewidencja księgowa 6.Księgowanie faktur za wynajem pomieszczeń 7.Rozliczenie nieużywanego środka trwałego 8.Wartość klimatyzatora a wartość początkowa budynku PODATKI 9.Odwrotne obciążenie po nowelizacji ustawy o VAT 10.Stawki VAT na najem i media 11.Nowe wzory wniosków o interpretację prawa podatkowego FINANSE PUBLICZNE 12.Umarzanie należności cywilnoprawnych w SP ZOZ 13.Przyjmowanie przez JST wolnych środków w depozyt KADRY I PŁACE W JSFP 14.Korekty odpisu na ZFŚS w ciągu roku 15.Umowa zlecenia a staż pracy pracownika samorządowego

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj