ebook Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie marzec 2016 r. - praca zbiorowa

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie marzec 2016 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Zmiany w stosowaniu kas rejestrujących przez JSFP 2.MEN o dodatkowym zatrudnianiu osób wspierających kształcenie specjalne 3.Z samorządów i służby cywilnej zniknie sztywny okres wypowiedzenia RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 4.TEMAT MIESIĄCA: Zaangażowanie wydatków – ewidencja i sprawozdawczość 5.Klasyfikacja wpływów ze sprzedaży złomu w jednostce budżetowej 6.Określenie daty księgowania w polityce rachunkowości jednostki publicznej 7.Rozliczenie księgowe nadpłaty z PIT-40 8.Prawidłowe zaksięgowanie wydatku na dystrybucję energii 9.Ujęcie otrzymania przez gminę zlikwidowanego środka trwałego 10.Uchybienia w zakresie zestawienia obrotów i sald – brak wydruków 11.Właściwe zakwalifikowanie wydatków na oprogramowanie komputerowe PODATKI 12.Odliczanie VAT przez samorządowe zakłady budżetowe FINANSE PUBLICZNE 13.Zwrot dotacji na uczniów pobranej przez szkołę w nadmiernej wysokości 14.Prowadzenie odrębnej ewidencji środków z dotacji 15.Treść umowy między jednostkami samorządu terytorialnego KADRY I PŁACE W JSFP 16.Wypłata trzynastek – przykłady nabycia prawa do nagrody 17.Odejście na emeryturę a dopłata do wypoczynku strażaków

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj