ebook Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie listopad-grudzień 2015 r. - praca zbiorowa

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie listopad-grudzień 2015 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Przełomowy wyrok TSUE: jednostki budżetowe jako VAT-owcy 2.Nowelizacja szczególnych zasad rachunkowości JSFP RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 3.TEMAT MIESIĄCA: Koszty zaniechanych inwestycji w jednostkach publicznych 4.Zasady klasyfikacji wydatków na remont budynku JSFP 5.Środki dydaktyczne do zajęć z języka obcego – klasyfikacja 6.Ewidencja księgowa odpisu podstawowego na ZFŚS 7.Wydatki na opracowanie studiu wykonalności w klasyfikacji budżetowej PODATKI 8.Częściowe odliczanie VAT w JSFP. Nowy akt wykonawczy FINANSE PUBLICZNE 9.Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentu 10.Zarządzanie ryzykiem w ramach kontroli zarządczej KADRY I PŁACE W JSFP 11.Rozliczenie kosztów przejazdu i wyżywienia pracownika podnoszącego kwalifikacje 12.Kiedy pracownikowi opłaca się przejść na emeryturę pomostową

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj