ebook Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie listopad 2015 r. - praca zbiorowa

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie listopad 2015 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Nowy sposób obliczania odsetek za zwłokę 2.Zmiany zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia nauczycieli 3.Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku 4.Dni opieki nad dzieckiem – od 2016 roku nowe zasady RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 5.TEMAT MIESIĄCA: Należności w JST oraz zasady udzielania ulg w ich spłacie 6.Korygowanie błędów w sprawozdaniach finansowych 7.Ewidencja pozostałych środków trwałych 8.Data wpływu dokumentów PFRON a sprawozdawczość PODATKI 9.Użyczenie samochodów między jsfp a VAT FINANSE PUBLICZNE 10.Regulamin zakupów do 30.000 euro 11.Rozliczenia między gminami z tytułu zapewnienia wychowania przedszkolnego KADRY I PŁACE W JSFP 12.Nagroda jubileuszowa po udokumentowaniu poprzednich lat pracy 13.Przeprowadzenie pierwszej oceny okresowej

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj