ebook Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie kwiecień 2016 r. - praca zbiorowa

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie kwiecień 2016 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: AKTUALNOŚCI 1.Szykują się zmiany w udzielaniu należności JSFP 2.Jednostki wpłacą więcej na PFRON 3.Jest już ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 4.TEMAT MIESIĄCA: Nowe brzmienie paragrafów wydatkowych 5.Klasyfikacja kosztów delegacji studiującego nauczyciela 6.Należności sporne w sprawozdawczości budżetowej 7.Stosowanie odrębnych rejestrów w programie fk 8.Opłaty za telefon i internet w klasyfikacji budżetowej 9.Zagospodarowanie działki na potrzeby jednostki – klasyfikacja PODATKI 10.Podatek od nieruchomości w przypadku prowadzenia sklepiku szkolnego przez osobę prywatną 11.Zwolnienie z podatku od nieruchomości sieci wodociągowo-kanalizacyjnych FINANSE PUBLICZNE 12.Rozliczenie umów użyczenia między gminą a podległymi jednostkami 13.Zaciąganie zobowiązań tylko w granicach uchwały budżetowej KADRY I PŁACE W JSFP 14.Wypłata nagrody jubileuszowej i zajęcie komornicze w tym samym miesiącu 15.Poprzednie zatrudnienie na innym stanowisku urzędniczym a nowe limity umów na czas określony

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj