ebook Aktualności ochrony środowiska, wydanie marzec 2016 r. - praca zbiorowa

Aktualności ochrony środowiska, wydanie marzec 2016 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Zasady odbioru odpadów komunalnych może ustalić tylko gmina Nowości 2.Ważne zmiany dotyczące pozwoleń wodnoprawnych – nowelizacja Prawa wodnego Dokumenty, opłaty, kary 3.Do końca marca trzeba rozliczyć się z korzystania ze środowiska 4.Uwzględniając tło chemiczne wody pobranej można obniżyć opłaty za korzystanie ze środowiska Kalendarium 5.Kalendarium – obowiązki przedsiębiorców dotyczące ochrony środowiska w dniach 15-31 marca 2016 roku Ochrona powietrza, emisje 6.Emisja wentylacją grawitacyjną to emisja niezorganizowana Odpady, opakowania i opłata produktowa 7.Niedotrzymanie poziomów odzysku i recyklingu – ile zapłacimy w tym roku Dotacje 8.Ponad 25 mln zł dotacji na edukację z zakresu ochrony środowiska Redakcja odpowiada 9.Sprzedawcy sprzętu nie mają już obowiązku rejestracji w rejestrze GIOŚ Karta odpa 10.Karta odpadu: 01 04 09

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj