ebook Aktualności ochrony środowiska, wydanie maj 2016 r. - praca zbiorowa

Aktualności ochrony środowiska, wydanie maj 2016 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Ręczne sortowanie odpadów – co z zezwoleniem na przetwarzanie Dokumentacja, opłaty, kary 2.Zmiana w katalogu drzew i krzewów, których usunięcie nie wymaga zezwolenia 3.Kto odpowie za odpady pozostawione przez poprzedniego właściciela terenu 4.Nawet milion złotych kary za przetworzenie większej niż wskazana w zezwoleniu ilości odpadów Orzeczenia i interpretacje 5.Koniec ze zbyt wysokimi stawkami odbioru odpadów Odpady, opakowania i opłata produktowa 6.Jak traktować wody opadowe i roztopowe pochodzące z miejsc magazynowania odpadów Ochrona powietrza, emisje 7.Te obowiązki nakłada na przedsiębiorców dyrektywa RoHS 8.Straż miejska może sprawdzić, czym przedsiębiorca pali w firmowym piecu Redakcja odpowiada 9.Kiedy zbiornik na paszę wymaga pozwolenia emisyjnego Zmiany prawne Karta odpadu 10.Karta odpadu: 02 03 01

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj