ebook Aktualności ochrony środowiska, wydanie kwiecień 2016 r. - praca zbiorowa

Aktualności ochrony środowiska, wydanie kwiecień 2016 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Jak uniknąć wysokich kar za mieszanie odpadów Odpady, opakowania i opłata produktowa 2.Użytkownik nie zapłaci za odpady ze sprzętu elektrycznego lub elektronicznego Ochrona powietrza, emisje 3.Przedsiębiorca ma prawo dochodzić roszczeń w związku z zawyżonym spalaniem nabytego pojazdu 4.Instalacje badawcze i testowe można eksploatować bez pozwolenia emisyjnego Kalendarium 5.Kalendarium – obowiązki przedsiębiorców dotyczące ochrony środowiska w kwietniu 2016 roku Dokumentacja, opłaty, kary 6.Firma, która wykonała na własny koszt urządzenie kanalizacyjne, może liczyć na zwrot kosztów 7.Stosowanie innego niż w rozporządzeniu wzoru karty przekazania odpadów może budzić wątpliwości WIOŚ 8.Zużyte pojazdy – próbę strzępienia wystarczy przeprowadzić raz na pięć lat Redakcja odpowiada 9.Spalanie różnych paliw – jak wyliczyć opłatę środowiskową 10.Osobne przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów Zmiany prawne Karta odpadu 11.Karta odpadu: 01 04 08

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj