ebook Aktualności ochrony środowiska, wydanie grudzień 2015 r. - praca zbiorowa

Aktualności ochrony środowiska, wydanie grudzień 2015 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Nowości 1.Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2016 rok bez zmian 2.W styczniu 2016 roku mają się zmienić zasady rocznego raportowania w sprawie odpadów Ochrona powietrza, emisje 3.Te zmiany wprowadzi ustawa antysmogowa Odpady i substancje niebezpieczne 4.Odpady z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych są niebezpieczne Kalendarium 5.Kalendarium – obowiązki przedsiębiorców dotyczące ochrony środowiska w styczniu 2016 roku Odpady, opakowania i opłata produktowa 6.Przedsiębiorstwa opróżniające kosze uliczne nie zawsze muszą mieć wpis do rejestru Z praktyki i orzecznictwa 7.Czy gminie wolno różnicować stawki za śmieci Redakcja odpowiada 8.Dnia 23 stycznia 2016 r. kończy się ważność decyzji odpadowych Zmiany prawne Karta odpadu 9.Karta odpadu: 13 02 05*

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj