ebook Aktualności ochrony środowiska, wydanie czerwiec 2016 r. - praca zbiorowa

Aktualności ochrony środowiska, wydanie czerwiec 2016 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Odzyskaj swoje pieniądze! Zwrot nadwyżki opłaty recyklingowej Dokumentacja, opłaty, kary 2.Bałagan w sprawozdawczości dotyczącej sprzętu elektrycznego i elektronicznego Ochrona powietrza, emisje 3.Chcesz uniknąć konfliktów sąsiedzkich? Zadbaj o ograniczenie hałasu emitowanego przez firmę 4.Nawet 10.000 zł kary za niezgodne z prawem użytkowanie klimatyzatora Kalendarium 5.Kalendarium – obowiązki przedsiębiorców dotyczące ochrony środowiska w lipcu 2016 roku Ochrona środowiska – informacje ogólne 6.Ile zapłacimy za wycięcie drzewa? Dotacje 7.80 mln zł na ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 8.Planujesz projekt poprawiający stan wód? Skorzystaj z dotacji! Redakcja odpowiada 9.Transport nieczystości ciekłych – gmina może, ale nie musi wydać zezwolenie sama dla siebie Karta odpadu 10.Karta odpadu: 18 01 01

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj