ebook Aktualności księgowe, wydanie październik 2015 r. - Zbigniew Biskupski

Aktualności księgowe, wydanie październik 2015 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Małe firmy przygotują uproszczone sprawozdanie finansowe 2.Komornicy bez kasy fiskalnej 3.Kara porządkowa bez zmian 4.Następca prawny może skorygować błędne faktury 5.Podatek od nieruchomości czy podatek katastralny 6.Biegły ustali wartość początkową środka trwałego 7.Konwersja zagranicznej pożyczki na kapitał zakładowy – skutki w CIT 8.Usługi dodatkowe mogą być objęte odwrotnym obciążeniem 9.Bilet wystarczającym dowodem odbycia podróży służbowej 10.Niewłaściwy adres czy nazwa spółki na fakturze nie jest przeszkodą w odliczeniu VAT 11.Cenę zakupu pomniejsza się o otrzymane skonta 12.Jak obliczyć wynagrodzenie netto po dokonaniu potrąceń 13.Mały podatnik może jednorazowo amortyzować komputer 14.Niższe stawki podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj