ebook Aktualności księgowe, wydanie listopad 2015 r. - Zbigniew Biskupski

Aktualności księgowe, wydanie listopad 2015 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Kontrowersje wokół zasad ujmowania korekt przychodów – zmiany od 1 stycznia 2016 r. 2.Rok więcej na korektę VAT – wyrok NSA z 21 września 2015 r. 3.Wybór sposobu przechowywania faktur należy do podatnika – interpretacja IS z 19 sierpnia 2015 r. 4.Usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego – problem z rozpoznawaniem miejsca świadczenia 5.Korekta kosztów w razie braku zapłaty odejdzie do lamusa – zmiany od 1 stycznia 2016 r. 6.Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu ujmuje się w księgach i w sprawozdaniu finansowym 7.Ostatni dzwonek na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2015 rok 8.Nie tylko pieniężna nagroda jubileuszowa bez ZUS – interpretacja z 9 września 2015 r. 9.Pułapki ustawy o PCC związane z opodatkowaniem pożyczki

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj