ebook Aktualności księgowe, wydanie kwiecień 2016 r. część II - Zbigniew Biskupski

Aktualności księgowe, wydanie kwiecień 2016 r. część II

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Składanie korekt zeznań CIT-8 już na nowych zasadach 2.Nie można wystawić faktury 30 dni wcześniej od wykonania usługi 3.Wydatki pośrednie nie pozbawiają odliczenia VAT 4.Transakcje trójstronne wykazuje się w deklaracji VAT 5.Podstawa opodatkowania VAT zawiera koszty dodatkowe 6.Koszty kwalifikowane są odliczane w zeznaniu CIT 7.Zaliczenie do kosztów wydatków z ubiegłego roku 8.Od pożyczek dla pracowników nie trzeba płacić podatku bankowego 9.Zysk netto może być podstawą wpłat na ZFŚS 10.Stratę wykazuje się w zeznaniu rocznym CIT-8 11.Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w firmie 12.Koszty wynagrodzeń w księgach rachunkowych 13.Odpisy aktualizacyjne w wyniku upadłości dłużnika 14.Zwrot wydatków na dojazd emeryta bez składek ZUS 15.Umowa czasowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony 16.Ministerstwo informuje o zmianach w grach hazardowych

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj