ebook Aktualności bhp wrzesień 2013 nr 54 -

Aktualności bhp wrzesień 2013 nr 54

Psycholog sprawdzi poziom dojrzałości emocjonalnej kandydata na ochroniarza ... 2 Do kwalifikowanego zdarzenia wypadkowego może dojść w dowolnych czasie i miejscu, ale pod warunkiem zachowania związku z pracą ... 3 Przy stosowaniu do sztaplowania ładowarek drogi transportowe muszą być utwardzone ... 4 Szkolenia i treningi to podstawy prewencji w zakresie zawodowych schorzeń układu ruchu ... 5 Większość wypadków nie jest spowodowana niebezpiecznymi warunkami pracy, ale nieodpowiedzialnymi zachowaniami samych pracowników ... 6 i 7 Kierownik zawsze odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy ... 8 Problemy zdrowotne pracowników związane z klimatyzacją mogą być bardzo poważne ... 9 Instruktaż stanowiskowy obsługującego kilka maszyn nie może trwać krócej niż 8 godzin ...10 Osoby pracujące w hałasie są mniej efektywne ... 11 Tam, gdzie pracuje więcej niż 250 osób, musi być komisja bhp ... 12

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj