ebook Aktualność estetyki Kanta -

Aktualność estetyki Kanta

Książka, pierwsza z nowej serii „Estetyka. Pomiędzy tradycją a współczesnością”, powstała we współpracy dwu środowisk estetycznych: z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i z Uniwersytetu Warszawskiego. Estetycy toruńscy i warszawscy konfrontują swoje spojrzenia we wspólnym celu, jakim jest wskazanie na aktualność myśli Kanta zarówno w kontekście historycznym, jak i problemowym. Tytułową „aktualność” należy rozumieć przede wszystkim jako to, co jest czynne, co realizuje się w konkretnej postaci. Zebrane w książce rozprawy dzielą się na trzy podstawowe grupy: studia poświęcone aktualności estetyki Kanta w myśli nowożytnej, analizy współczesnych aktualizacji wybranych pojęć z Krytyki władzy sądzenia oraz propozycje uaktualnień niektórych z Kantowskich odkryć w kontekście filozoficznej oraz artystycznej ponowoczesności.Wprowadzenie/ 7 AKTUALNOŚĆ ESTETYKI KANTA W DYSKUSJACH FILOZOFÓW NOWOŻYTNYCH Adam Grzeliński Kantowski pierwszy moment sądu smaku a kształtowanie się idei bezinteresowności w osiemnastowiecznej estetyce brytyjskiej/ 13 Krzysztof Wawrzonkowski O podobieństwach między koncepcjami geniuszu Kanta i Gerarda/ 31 Mirosław Żelazny Problem piękna w filozofii Kanta/ 49 Justyna Nowotniak-Poręba O pojęciu sensus communis w Krytyce władzy sądzenia/ 61 Kinga Kaśkiewicz O geniuszu naturalnym. Inspiracja Kantowską estetyką w rozważaniach Fryderyka Schillera/81 WSPÓŁCZESNE AKTUALIZACJE KANTOWSKIEJ ESTETYKI Agnieszka Doda-Wyszyńska O celowości, czyli zapomnianej zależności między estetyką a etyką / 97 Magdalena Borowska Współczesne znaczenie Kantowskiej analityki piękna/ 119 Teresa Pękala Kantowskie inspiracje we współczesnych refleksjach nad estetycznym doświadczeniem przeszłości/ 133 Katarzyna Wejman Hermeneutyczna aktualność Kantowskiej kategorii wyobraźni/ 145 WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY INTERPRETACYJNE Iwona Lorenc Fenomenologia wspólnej zmysłowości wobec Kantowskiej kategorii sensus communis/ 173 Małgorzata A. Szyszkowska Arthur Danto i Kantowska koncepcja idei estetycznych/ 185 Piotr Schollenberger Kant według Duchampa. Sądy smaku i sztuka współczesna/ 199 Mateusz Salwa Motywy kantowskie w estetyce środowiskowej/ 215 Noty o autorach/ 231 Indeks nazwisk/ 235

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj