ebook Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów -

Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów

Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz miasto i gminę Górzno. Konferencja odbyła się w maju 2006 r., służyła wymianie i skonfrontowaniu poglądów dotyczących narzędzi rozwoju gospodarczego w samorządach. Opublikowane referaty prezentują aktualne problemy i zagadnienia rozwoju gospodarczego w samorządach terytorialnych, zwłaszcza w gminach i powiatach. Analizowane w nich tematy dotyczą: rodzajów i charakteru instrumentów rozwoju, jakie mogą być stosowane w samorządach, partnerstwa publiczno-prywatnego, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, spółek komunalnych, zakresu działalności gospodarczej samorządu, banków spółdzielczych, funduszy poręczeń, znaczenia organizacji pozarządowych i inne. Autorami referatów-artykułów są pracownicy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pracownicy banków, przedstawiciele gmin i powiatów ziemi dobrzyńskiej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj