ebook Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności - Infor Pl

Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

Publikacja zawiera wskazówki niezbędne przy dokonywaniu wyceny bilansowej i odpowiedzi na pytania: - jak tworzyć i rozwiązywać odpisy aktualizujące należności, - kiedy odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów podatkowych, - jak udokumentować nieściągalność należności, - jak prezentować odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj