ebook Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza - Aleksander Oleszko

Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza

Publikacja zawiera kompleksową analizę jednoczesnego ujęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej notariusza, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzonych wadliwie aktów notarialnych stwierdzających dokonanie czynności prawnej. W części pierwszej publikacji omówiono standardy ustrojowe oraz zawodowe będące podstawą odpowiedzialności notariusza, tj. m.in.: rolę notariusza jako osoby zaufania publicznego, obowiązek informacyjno-doradczy notariusza przy dokonaniu czynności notarialnej, ustawowy obowiązek dokonania czynności notarialnej zgodnie z prawem oraz odmowy dokonania czynności sprzecznie z prawem, rodzaje odpowiedzialności prawnej notariusza z tytułu dokonania czynności notarialnej sprzecznie z prawem, prawo do ponownego wykonywania zawodu notariusza. Na część drugą składają się zagadnienia prawnokarnej kwalifikacji obowiązków zawodowych notariusza w świetle wybranych deliktów; są to m.in.: staranność zawodowa notariusza w zakresie oceny czynności prawnej poprzedzającej sporządzenie aktu notarialnego, czynności prawne zawierane w formie aktu notarialnego jako działanie na szkodę uczestników czynności notarialnej, redakcja aktu notarialnego oraz znaczenie prawne jego odczytania wobec narażenia strony na niekorzystne skutki prawne, przestępstwo kwalifikowane notariusza jako funkcjonariusza publicznego oraz osoby zaufania publicznego. Książka uwzględnia praktykę orzeczniczą sądów w zakresie odpowiedzialności prawnej notariusza w trzech wspomnianych obszarach funkcjonowania instytucji notariatu. Adresaci: Monografia przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków – notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj