ebook Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr - Małgorzata Pyziak-Szafnicka,Julita Zawadzka,Katarzyna Królikowska,Jerzy Pisuliński,Magdalena Wilejczyk,Jakub Michał Łukasiewicz,Joanna Kuźmicka-Sulikowska,Elwira Macierzyńska-Franaszczyk,Radosław Strugała,Maciej Gutowski,Tomasz Sokołowski,Elżbieta Traple,Dominik Wolski,Mateusz Grochowski,Michał Berek,Agnieszka Guzewicz,Monika Jagielska prof. UŚ,Mateusz Królikowski,Kinga Michałowska prof. UEK

Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr

Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień współczesnych problemów prawa cywilnego.

Składa się ona z trzech części:

pierwszej – o aksjologii prawa cywilnego, drugiej – o prawach podmiotowych i cywilnoprawnej ochronie dóbr, trzeciej – o stosunkach cywilnoprawnych.

Omówiono w niej m.in. zagadnienia dotyczące:

Relacji między słusznością a autonomią woli, praw i wolności konstytucyjnych w kontekście instytucji praw podmiotowych, ewolucji koncepcji dóbr osobistych, nadużyć ochrony dóbr osobistych w praktyce orzeczniczej, ochrony więzi emocjonalnych między osobami bliskimi, dóbr i interesów chronionych prawem deliktowym, stosunków prawnych mających za przedmiot tzw. treści cyfrowe, ochrony środków pieniężnych dziecka, wypowiedzenia umowy regulującej używanie rzeczy w przypadku wielopodmiotowości strony umowy, nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń, cywilnoprawnej odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji.

Publikacja skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa, a także do praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów. Zainteresuje również studentów takich kierunków jak prawo czy administracja.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj