ebook Akademickie prawo pracy - Łukasz Pisarczyk,Zbigniew Góral,Inetta Jędrasik-Jankowska,Krzysztof Walczak,Tadeusz Kuczyński,Krzysztof Wojciech Baran,Mariusz Lekston,Marcin Wujczyk,Elżbieta Ura,Anna Dubowik,Anna Musiała

Akademickie prawo pracy

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych - omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera wykładnię obowiązujących przepisów prawa, a także dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: nawiązanie stosunku pracy, przekształcenie stosunku pracy, treść stosunku pracy, ustanie stosunku pracy, procedura dyscyplinarna, status prawny doktorantów. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie pracy, pracowników działów kadr uczelni wyższych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami szkolnictwa wyższego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy zajmujących się problematyką akademickiego prawa pracy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj