ebook Akademia umiejętności interpersonalnych - Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Akademia umiejętności interpersonalnych

Książka Katarzyny Bocheńskiej zasługuje na uwagę, gdyż umiejętnie łączy walory popularnonaukowe z poradnikowymi. Znajdziemy tu zatem treści odwołujące się do uznanych wyników badań naukowych z obszaru szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej, dotyczące jej praktycznego znaczenia, jak również doskonalenia umiejętności w jej zakresie. Z tego względu odbiorcami tej publikacji mogą być osoby profesjonalnie zajmujące się problematyką komunikacji międzyludzkiej, studenci różnych kierunków (zwł. psychologii społecznej, pedagogiki, politologii, socjologii itp.) oraz tak zwani przeciętni czytelnicy.

„Akademia umiejętności komunikacyjnych” – jak sugeruje tytuł – ma przede wszystkim na celu edukację zdolności komunikacyjnych. Z tą książką nie jest to trudne - autorka sprawnie operuje językiem, a przy tym posługuje się elementami wykładu, przytacza wiele ciekawych przykładów, podaje propozycje ćwiczeń. Publikacja ta ma zatem z jednej strony olbrzymie walory poznawcze (pozwala zdobyć dużą wiedzę o komunikacji interpersonalnej), z drugiej natomiast umożliwia doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych.

Książka wyróżnia się również dopracowaną stroną edytorską – liczne schematy i rysunki obrazują opisywane zjawiska oraz ułatwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Praca składa się z 20 części, logicznie skonstruowanych, tworzących komplementarną całość, a przy tym napisanych z dużą znajomością rzeczy, niebanalnym, bogatym, a przy tym zrozumiałym i komunikatywnym językiem.

Wstęp 7 Komunikacja jako klucz do dialogu z drugim człowiekiem 9 Ciało mówi o nas i za nas. Od definicji po komunikat 21 Przestrzeń w budowaniu porozumienia 45 Uwodzenie mówcy. ABC przemawiania 55 Mury komunikowania. Budujemy bariery 77 Od thrillerów i killerów do uszu von Thuna 87 Sztuka nawiązywania kontaktu 97 Rytuały 105 Ona i on na antypodach komunikacji 113 E-mailowy bon ton 127 Uwikłani w kłamstwa i kłamstewka 139 Oko w oko z konfliktem 147 Rozmowa kwalifikacyjna 157 Komunikowanie a asertywność 167 Komunikowanie międzykulturowe 177 Sztuka perswazji 185 Komunikowanie w grupie 193 O negocjacjach 203 Obserwowanie jako element komunikowania 215 Dyskusja i przekonywanie 225 Spisy 237

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj