ebook Agresywny pacjent - Jakub Lickiewicz

Agresywny pacjent

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja uwzględniającą zarówno aspekt psychologiczny, prawny, jak i problematykę fizycznego radzenia sobie z agresywnym pacjentem. Czytelnik znajdzie w niej wskazówki dotyczące zachowania wobec pacjenta agresywnego werbalnie, a także propozycje postępowania po incydencie agresywnym. W książce przedstawiono techniki i zasady, które są proste do nauczenia i jak najmniej uciążliwe dla pacjenta, wobec którego mogą być zastosowane. Publikacja adresowana do pielęgniarek, ratowników medycznych, położnych, fizjoterapeutów i lekarzy, a także osób wykonujących inne zawody medyczne. Może być także przydatna dla studentów kierunków medycznych na różnych poziomach kształcenia.1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 9 1.1. Wprowadzenie 9 1.2. Fazy incydentu agresywnego 12 1.3. Faza wstępna incydentu agresywnego 13 2. AGRESJA I PRZEMOC 15 2.1. Definicje i typologie agresji 15 2.2. Teorie agresji 16 2.2.1. Agresja jako instynkt 16 2.2.2. Teoria frustracji-agresji 16 2.2.3. Agresja jako efekt uczenia się 17 2.2.4. Podejście socjologiczne 17 2.2.5. Inne podejścia teoretyczne 17 2.3. Etiologia zachowań agresywnych 18 2.3.1. Czynniki ryzyka agresji 19 2.3.2. Praktyczna aplikacja czynników ryzyka agresji 21 2.4. Fazy zachowań agresywnych 22 3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM AGRESYWNYM WERBALNIE 23 3.1. Psychologiczne metody radzenia sobie z agresją 23 3.2. Specyficzne przypadki agresji pacjentów 26 4. ASPEKT PRAWNY 27 5. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I TRAUMĄ 30 6. TECHNIKI SAMOOBRONY FIZYCZNEJ 31 6.1. Uwagi ogólne 31 6.2. Techniki obrony przed zagrożeniami 32 6.2.1. Pozycja bezpieczna i poruszanie się 32 Pozycja bezpieczna 32 Pozycja w pomieszczeniu 33 Poruszanie się w pozycji bezpiecznej do przodu i do tyłu 34 Poruszanie się w pozycji bezpiecznej w bok 35 Utrzymanie bezpiecznego dystansu 36 Zejście z linii ataku 37 6.2.2. Obrona przed uderzeniem 39 Uderzenie proste 39 Obrona przed uderzeniem ciosem prostym drugą ręką 41 Obrona przed uderzeniem przez cofnięcie się 42 Obrona przed uderzeniem – bliski dystans 43 6.2.3. Obrona przed kopnięciem 45 Kopnięcie proste 45 Kopnięcie okrężne 47 6.2.4. Obrona przed chwytem za rękę 48 Chwyt jedną ręką 48 Chwyt dwiema rękami za jedną rękę 50 Chwyt za dwie ręce 51 6.2.5. Obrona przed chwytem za ubranie 53 6.2.6. Obrona przed chwytem za włosy 55 6.2.7. Obrona przed duszeniem 57 Duszenie z przodu 57 Duszenie przy ścianie 59 Duszenie z tyłu 61 6.2.8. Obrona przed obchwytem 63 Obrona przed próbą chwytu w pasie 63 Obchwyt z przodu, ręce wolne 65 Obchwyt z przodu, ręce uchwycone 67 Obchwyt z tyłu, ręce wolne 69 Obchwyt z tyłu, ręce uchwycone 71 Obrona przed obchwytem głowy z boku 73 Obchwyt głowy z przodu 79 Obchwyt głowy od tyłu 82 6.2.9. Pozycja bezpieczna na ziemi i obrona w parterze 86 Wstawanie z ziemi 88 Chwyt za nogę w parterze 90 Pady 91 Obrona przed uderzeniami w gardzie 95 Obrona przed uderzeniami w dosiadzie 98 Obchwyt ciała w parterze 100 Obrona przed duszeniem na ziemi 101 6.2.10. Postępowanie z agresorem posiadającym ostre narzędzie 106 6.2.11. Obrona przed więcej niż jednym napastnikiem 108 WYBRANE PIŚMIENNICTWO 109

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj