ebook Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży - Jacek Pyżalski

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów, funkcjonowania młodych ludzi w ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i wpływu nowych mediów na dzieci i młodzież. Czytelnik dowie się z książki nie tylko o rozpowszechnieniu zjawiska, ale także o jego uwarunkowaniach i konsekwencjach. Autor monografii przedstawił szerokie omówienie problematyki bullyingu, cyberbullyingu wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, typologii zjawisk i ich współwystępowania. Część badawcza opiera się o trzy duże projekty badawcze – reprezentatywne badania polskich gimnazjalistów, badania nauczycieli oraz studentów, w których zostały wykorzystane metody badawcze zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, wywiady online, grupy fokusowe), jak i ilościowym (badania kwestionariuszowe). Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną.Wstęp? 9 1. Charakterystyka świata nowych mediów? 13 1.1. Czym są nowe media?? 14 1.2. Cechy nowych mediów? 19 2. Komunikacja zapośredniczona przez komputer? 25 2.1. Komunikacja tekstowa? 27 2.2. Komunikacja wizualna i dźwiękowa? 29 2.3. Generalne charakterystyki komunikacji zapośredniczonej przez komputer? 30 3. Nowe media jako środowisko socjalizacyjne, czyli człowiek w komunikacji zapośredniczonej? 39 3.1. Mechanizmy funkcjonowania człowieka w kontekście komunikacji zapośredniczonej? 40 3.2. Instrumenty mediów społecznych? 49 4. Młodzi ludzie jako pokolenie cyfrowych tubylców? 65 4.1. Wykorzystanie nowych mediów? 70 4.2. Nierówności społeczne w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych? 73 5. Wpływ nowych mediów na dzieci i młodzież? ??79 5.1. Korzyści związane ze stosowaniem nowych mediów przez dzieci i młodzież? 83 5.2. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z korzystaniem z nowych mediów? 87 5.3. Uzależnienie od internetu i telefonów komórkowych? 93

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj