ebook Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa - Jerzy Oniszczuk,Mariusz Róg,Andrzej Sęk

Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa

W publikacji zamieszczono artykuły będące efektem dociekań naukowych przedsta- wicieli różnych zawodów, którym nieobce są kwestie bezpieczeństwa. Teksty zawar- te w opracowaniu dobrze wpisują się w trwającą dyskusję nad istotą bezpieczeństwa. Autorzy artykułów inspirują czytelnika do refleksji nad tym, czym jest bezpieczeństwo i jaki jest jego wymiar praktyczny, a zarazem gdzie i jak należy doskonalić powszechnie przyjmowane rozwiązania, aby było jeszcze lepiej w odniesieniu do zagwarantowania poczucia braku zagrożenia. Analiza zgromadzonego materiału, ujętego w czterech częściach, zapewnia zapoznanie się z wybranymi aspektami bezpieczeństwa i stanowi podstawę do dalszych przemyśleń.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj