ebook Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku - Iwonna Michalska,Grzegorz Michalski

Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku

Niniejsza książka tematycznie wyrasta z podjętego kilka lat wcześniej projektu badawczego, którego rezultatem były wydane w 2010 r. trzy publikacje pt. Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do dziejów wychowania, poświęcone problemowi czasopiśmiennictwa jako źródła do historii edukacji i nawiązuje do niego. Jest ona pierwszą z kolejnych trzech monografii, w których zostały zamieszczone artykuły przedstawiające możliwości czerpania wiedzy z różnorodnych wydawnictw ciągłych, ukazujących się w XIX i początkach wieku XX. Wydawany tom należy traktować jako suplement poszerzający „listę” periodyków, których zawartość treściowa może służyć odkrywaniu edukacyjnej przeszłości.Wstęp 7 Część pierwsza Stan rzeczywisty i postulaty dotyczące szkolnictwa Jarosław Kita – Problematyka oświatowa na łamach czasopism społeczno-ekonomicznych Królestwa Polskiego połowy XIX w. 13 Emilia Maciejewska – Edukacja ludności wiejskiej na łamach tygodników społeczno-kulturalnych Królestwa Polskiego po 1864 r. 23 Radosław Kuty – Prasa warszawska jako źródło do dziejów oświaty zakopiańskiej II połowy XIX i początków XX stulecia 31 Wiesław Jamrożek – Problematyka edukacyjna na łamach galicyjskiego „Naprzodu” 47 Tomasz Pudłocki – Dzienniki i tygodniki jako źródło badań nad oświatą. W poszukiwaniu alternatywnych spojrzeń na szkolnictwo średnie Galicji w dobie autonomii 57 Anna Pachowicz – Problemy oświaty i edukacji w 1882 r. w kontekście tarnowskiego pisma ekonomiczno-społecznego „Orzeł” 65 Wacław Szczepanik – Problemy oświatowe w dziewiętnastowiecznych austriackich szematyzmach wojskowych 75 Tomasz Chrzanowski – „Köningsberger Hartungsche Zeitung” jako źródło do dziejów wschodniopruskiego szkolnictwa średniego w II połowie XIX w. 93 Część druga Upowszechnianie problemów oświaty i kultury Władysława Szulakiewicz – O zasłużonych redaktorach czasopisma „Muzeum” (1885–1939) 105 Adam Świątek – „Poległ wśród boju nauczycielskiego”. Wspomnienia pośmiertne na łamach czasopisma „Szkoła” jako źródło do historii nauczycielstwa galicyjskiego 119 Aneta Bołdyrew – „Oświata i moralność”. Prawnicy o roli oświaty w procesie modernizacji społeczeństwa polskiego na łamach czasopism prawniczych i społeczno-kulturalnych na przełomie XIX i XX w. 131 Ewa Skotniczna – Edukacyjna rola ilustracji w dziewiętnastowiecznej prasie dla dzieci i młodzieży 149 Część trzecia Kobieta w społeczeństwie i jej powinności wobec rodziny Magdalena Dąbrowska – O miłych i dla miłych. Tematyka kobieca w czasopismach rosyjskich przełomu XVIII i XIX w. 163 Stefania Walasek – Rodzina i jej obowiązki wobec najmłodszych na łamach prasy przełomu XIX i XX w. 175 Monika Nawrot-Borowska – Problematyka wychowania na łamach „Dwutygodnika dla Kobiet” (1880–1885) 187 Barbara Kalinowska-Witek – Wizerunek kobiety II połowy XIX i początku XX w. w świetle wybranych czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego 213

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj