ebook Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej - Iwonna Michalska,Grzegorz Michalski

Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej

Z problemów teorii i praktyki wychowawczej Rozważania o szkolnictwie i instytucjach oświatowych Zagadnienia oświaty i opieki społecznejWstęp ---7 Część pierwsza. Z problemów teorii i praktyki wychowawczej Aldona Zakrzewska – Wychowanie obywatelskie w percepcji katolickiej doktryny wychowawczej Drugiej Rzeczypospolitej prezentowane na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wy­chowawczego” (1918–1939) ---13 Elżbieta Magiera – „Młody Spółdzielca” – czasopismo propagujące wychowanie spółdzielcze 31 Agnieszka Pawluk-Skrzypek – Problemy wychowania do sportu w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle „Wychowania Fizycznego” (1920–1939) ---53 Edyta Wolter – Zawartość treści rocznika „Ochrona Przyrody” (1920–1928): problematyka ekologiczno­wychowawcza ---67 Krzysztof Jakubiak – Udział społeczno­kulturalnych i pedagogicznych wydawnictw periodycznych w wypracowywaniu i upowszechnianiu ideologii wychowawczej sanacji ---85 Izabela Krasińska, Piotr Sławiński – Prasa abstynencka w Polsce (1918–1939) źródłem informacji na temat wychowania do życia w trzeźwości wśród dzieci i młodzieży ---91 Jarosław Durka – Wartości edukacyjne w Miesięczniku Młodzieży Szkół Średnich Dąbrowy Górniczej „Młodzi Idą…” w dwudziestoleciu międzywojennym ---109 Jan Ryś – Biografistyka na łamach wybranych czasopism wojskowych okresu II Rzeczypospolitej 127 Część druga. Rozważania o szkolnictwie i instytucjach oświatowych Katarzyna Rogozińska – Oświata i szkolnictwo na łamach czasopism: „Przegląd Diecezjalny”, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” w latach 1911–1939 ---137 Grzegorz Michalski – Dyskusje o szkolnictwie polskim okresu międzywojennego na łamach jezuickiego „Przeglądu Powszechnego” w latach 1918–1939 ---147 Aleksandra Lubczyńska – Nauczanie i wychowanie na łamach „Naszych Dróg” w latach 1927–1931 ---161 Beata Szczepańska – Zagraniczne inspiracje dla kultury zdrowotnej szkoły polskiej na łamach czasopism medycznych i pedagogicznych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej ---175 Krystyna Baranowicz – Doskonalenie zawodowe nauczycieli na łamach „Szkoły Specjalnej” w okresie międzywojennym ---195 Agnieszka Suska – Oświata dorosłych w świetle prasy samorządowej Drugiej Rzeczypospolitej 205 Krzysztof Ratajczak – Tematyka szkolnictwa i edukacji średniowiecznej w czasopiśmiennictwie naukowym II RP ---213 Część trzecia. Zagadnienia oświaty i opieki społecznej Joanna Sosnowska – Problemy oświaty, wychowania i opieki nad dzieckiem na łamach „Dziennika Zarządu Miasta Łodzi” w latach 1919–1939 ---225 Teresa Gumuła – Udział kobiet w edukacji i opiece na łamach tygodnika „Bluszcz” w latach 1918–1939 ---247 Piotr Gołdyn – Zagadnienia pedagogiczne i oświatowe na łamach „Głosu Konińskiego” (1921–1939) ---263 Urszula Wróblewska – Czasopisma tatarskie jako źródło do analizy oświaty Tatarów w latach 1918–1939 ---281 Renata Knyspel-Kopeć – „Co wypada, a co nie”. Edukacyjna rola „Mojej Przyjaciółki” w zakresie nienagannego sposobu bycia kobiety ---297 Łucja Kabzińska – Problematyka opieki społecznej na łamach czasopiśmiennictwa warszawskiego w latach 1923–1939 ---305 Krzysztof Kabziński – Z zagadnień organizacyjno­prawnych opieki społecznej w Polsce (w świetle czasopiśmiennictwa okresu dwudziestolecia międzywojennego) ---325

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj