ebook Acta Artis - Aneta Pawłowska,Eleonora Jedlińska,Krzysztof Stefański

Acta Artis

Prezentowany zbiór studiów jest dedykowany Profesor Wandzie Nowakowskiej, znawczyni sztuki, wielkiemu humaniście, wybitnemu nauczycielowi, długoletniemu kierownikowi Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, obchodzącej w 2016 r. 25-lecie reaktywacji. Książka odzwierciedla różne nurty współczesnej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki. Całość składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy zainteresowań badawczych Wandy Nowakowskiej, bezpośrednio odnoszących się do historii sztuki, jej aktywności w sferze życia akademickiego, artystycznego i społecznego, druga – zagadnień związanych z wieloaspektowo interpretowanym dziełem sztuki, gdzie podjęta została perspektywa filozoficzno-estetyczna, zawsze sytuująca się w kręgu zainteresowań badawczych Wandy Nowakowskiej, trzecia – odmiennych form wyrazu artystycznego w uobecnionych w różnorodnych – dawnych i współczesnych – dziełach kultury wizualnej, czwarta – szeroko pojmowanej architektury widzianej w kontekście estetycznym i konserwatorskim. Poruszane tematy zainteresują nie tylko historyków sztuki, ale również kulturoznawców, filozofów, historyków i architektów.Słowo wstępne 9 Wanda Nowakowska. Bibliografia – opracowanie Eleonora Jedlińska 11 Profesor Wanda Nowakowska jako historyk sztuki Redakcja Eleonora Jedlińska 25 Piotr Gryglewski, „Najpiękniejsze są narodziny Ewy”, czyli o Pani Profesor oczami ucznia 19 Leszek Kajzer, O pierwszych i drugich narodzinach słów kilka 27 Alicja i Jan Szymczakowie, Przedsiębiorcza Ewa. Działalność gospodarcza mieszczanek sieradzkich w XVI w 43 Krzysztof Cichoń, Stereoselfie z mandragorą 57 Teoria. Redakcja Aneta Pawłowska 83 Ilona Skupińska-Løvset, Afrodyta, piękno i sztuka 85 Grzegorz Sztabiński, Empatia w sztuce – dawniej i dziś 93 Agnieszka Gralińska-Toborek, Mit jako pretekst do refleksji nad kryzysem kultury 117 Paulina Kurc-Maj, „Teoria widzenia” Władysława Strzemińskiego i „O nową organizację Muzeów Sztuki” Mariana Minicha, czyli jak patrzeć sztukę 125 Dominika Łarionow, Sztuka w przestrzeni, czyli o twórczości Leszka Mądzika 153 Eleonora Jedlińska, Namiętności ducha, czyli sztuka narodowa na Powszechnej Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r 167 Malarstwo. Redakcja Aneta Pawłowska 185 Zbigniew Bania, Galeria arcybiskupów gnieźnieńskich na zamku w Uniejowie 187 Zbigniew Anusik, Małgorzata Karkocha, Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach 195 Piotr O. Scholz, „Polscy monachijczycy” wobec tradycji i zjawisk kulturowych XIX/XX w 213 Łukasz Grzejszczak, W atelier artysty. Pracownie malarzy łódzkich 1890–1939 241 Aneta Pawłowska, Polska ilustracja modernistyczna a Weyssenhoffowie 259 Paulina Sztabińska, Życie w obrazie. O koncepcji malarskiej Wassilego Kandinsky’ego 283 Irmina Gadowska, „Don Kichot” sztuki. Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunera 303 Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Dzieła mistrzów tradycyjnego malarstwa sztalugowego jako inspiracje współczesnych murali – projekt „OFF Galeria” (2015) 321 Architektura. Redakcja Krzysztof Stefański 341 Łukasz Sadowski, O architekturze europejskiej w Malakce 343 Ewa Kubiak, Rzecz nie tylko o architekturze. Buenos Aires – „europejskie” miasto Ameryki Południowej 355 Lechosław Lameński, Dom handlowy i budynek mieszkalny SA „Bazar Polski” – interesujące przykłady żelbetonowego modernizmu na gruncie krakowskim 379 Krzysztof Stefański, Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie ewangelicko-augsburskiej części Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi 403 Julia Sowińska-Heim, Sztuka awangardowa w XIX-wiecznej fabryce 419 Spis rycin 437

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj