ebook Aby być sobą - Rüdiger Rogoll

Aby być sobą

Analiza transakcyjna to teoria osobowości i popularny kierunek psychologicznej praktyki terapeutycznej zapoczątkowany w latach 50-tych przez amerykańskiego psychoanalityka Erica Berne. Dla wielu ludzi trudnym problemem jest próba udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie: jaki naprawdę jestem? W każdym z nas tkwi „zbuntowane dziecko”, które często decyduje o tym, jacy jesteśmy i jacy będziemy w przyszłości, a doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego rozwijają lub hamują nasze relacje z innymi ludźmi. Analiza transakcyjna jest metodą terapeutyczną przeznaczoną dla ludzi zdrowych, którzy mają trudności w kontaktach międzyludzkich. Metoda ta pomaga w osiągnięciu przez człowieka autonomii, dojrzałości, odpowiedzialności, polepszeniu relacji w rodzinie, pracy. Dzięki poznaniu analizy transakcyjnej będziemy sami mogli rozwiązać wiele naszych konfliktów i odpowiedzieć sobie na pytanie: jacy jesteśmy i co w nas zmienić, aby uzyskać wielką wartość - radość życia.Wprowadzenie do wydania polskiego 7 Wstęp 11 Co dzieje się w człowieku? Analiza struktury osobowości Stany Ja, Diagnostyka stanów Ja, Egogram, Wykluczenia, Skrępowanie, Kontaminacje, Odkontaminowanie 15 Co się dzieje między dwiema osobami? Analiza transakcji Transakcje proste, skrzyżowane, ukryte, szubieniczne 34 Czego potrzebują wszyscy ludzie? Wsparcie – głaski Główne postawy, Postawy życiowe 44 Czym się zajmujemy? Strukturalizacja czasu Wycofywanie, Rytuał, Rozrywki, Aktywność, Gry, Intymność 51 Uczucia na bezdrożach Rabatowe talony psychologiczne Uczucia zastępcze, Gry psychologiczne, Trójkąt dramatyczny 56 Jakie gry psychologiczne prowadzimy? Analiza gier Gry komplementarne, Symbioza, Trójkąt dramatyczny 72 Dlaczego czynimy to, co czynimy? Analiza strukturalna drugiego stopnia Surowe polecenia, Skrypt decyzyjny, Skrypt banalny, Kontra-polecenia, Program życia, Skrypt matrycowy, Wygrywający, Przegrywający 79 Lepsze zrozumienie siebie samego Analiza skryptu życiowego Klasyczna analiza skryptu, Umowa, Miniskrypt 105 Analiza transakcyjna w rodzinie 123 Analiza transakcyjna w małżeństwie 137 Bibliografia 147 Indeks nazwisk 149 Indeks rzeczowy 150

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj