ebook Aborcja w dyskursie publicznym Monografia zjawiska - Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Aborcja w dyskursie publicznym Monografia zjawiska

Publikacja dotyczy społecznego postrzegania aborcji w dyskursie publicznym i wpisuje się w krytyczną refleksję na ten temat. Autorka przedstawia różne krzyżujące się pola dyskursu publicznego, dotyczącego aborcji, w szczególności zaś pola dyskursu ideologicznego oraz dyskursu elit symbolicznych (kościelny, naukowy i nienaukowy, artystyczny). Publikacja pokazuje, że w polskim dyskursie o aborcji wciąż mamy do czynienia z fazą "rytualnego chaosu", opisywaną przez socjologów dwie dekady temu. W książce wykazano, że najbardziej wszechstronna i bezstronna w kwestii aborcji okazuje się sztuka. Autorka analizując różnorodne dyskursy opisuje wiele strategii i reguł jakimi rządzi się publiczny dyskurs o aborcji. Ukazuje kwestie ukrywane, przemilczane, kwestie tabu. Wreszcie pokazuje jak bardzo oficjalny dyskurs o przerwaniu ciąży zdominowany jest przez "męski punkt widzenia". Część pierwsza książki ukazuje dyskurs religijny przez pryzmat jego historycznych początków, rozwoju i wpływu katolickiej doktryny małżeństwa na postrzeganie sfery cielesnej i seksualnej życia człowieka. W części drugiej zaprezentowano dyskurs naukowy i nienaukowy poprzez ukazanie najważniejszych "głosów nauki" i "głosów naukowców". Autorka odwołuje się do najistotniejszych aspektów i ustaleń naukowych (empirycznych i teoretycznych), dotyczących kwestii przerwań ciąży, a także opisuje różne mechanizmy i płaszczyzny przenikania się dyskursów (np. naukowy oraz ideologiczny). Ostatnia część pracy dotyczy wybranego dyskursu elit symbolicznych, dyskursu artystycznego. Analizie poddano prace plastyczne meksykańskiej malarki Fridy Kahlo, a także dzieła literatury pięknej.Wprowadzenie 7 Część I KATOLICKA DOKTRYNA SEKSU I MAŁŻEŃSTWA HISTORYCZNY KONTEKST POWSTANIA DOKTRYNY I. Narodziny i rozwój myśli chrześcijańskiej. Od grzechu do świętości aktu płciowego 1. Tradycja pesymizmu seksualnego 17 2. Ojcowie Kościoła – przeciwnicy i zwolennicy małżeństwa 19 3. Sakramentalność związku małżeńskiego 25 4. Ciało, seks, małżeństwo – różne koncepcje chrześcijańskie 26 5. Podsumowanie 34 II. Problematyka kontroli urodzeń 1. Najstarsze sposoby regulacji dzietności 37 2. Chrześcijaństwo wobec spędzania płodu i praktyk zapobiegania ciąży 41 3. Kościół a prawa płodu i prawa kobiet 53 4. Podsumowanie 61 Część II PRZERYWANIE CIĄŻY W DYSKURSIE NAUKOWYM I NIENAUKOWYM III. Piśmiennictwo naukowe ? różne dziedziny i różne poglądy 1. Nauki humanistyczne a kwestia przerwań ciąży 67 2. Aborcja w naukach medycznych i w psychologii 73 3. Od perswazji do manipulacji naukowej 80 4. Podsumowanie 87 IV. Wyznania „nawróconych”, czyli droga do radykalnej zmian stanowiska 1. Nienaukowy dyskurs naukowców 89 2. Świadectwa personelu medycznego 91 3. „Opowiem wam o mojej aborcji” – historie znanych i nieznanych kobiet 94 4. Podsumowanie 100 Część III ARTYSTYCZNY DYSKURS O ABORCJI V. Aborcja w literaturze pięknej 1. Pisarze, pisarki XIX i XX w. wobec problemu niechcianej ciąży 105 2. „Miałam aborcję” – literacki coming out 126 3. Kwestia motywacji 138 VI. Ciąża, aborcja, poronienie w pamiętniku malarskim Fridy Kahlo 1. Frida Kahlo – feministka, kobieta cierpiąca 141 2. Autoportret malarski – wielokrotne studium artystyczne. 143 3. Sztuka i kobieta 152 4. Podsumowanie 154 Zakończenie 157 Bibliografia 165

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj