ebook 23 przykłady przeliczania podstawy wymiaru zasiłków - Agnieszka Ślązak

23 przykłady przeliczania podstawy wymiaru zasiłków

Poradnik przedstawia przypadki przeliczenia czy też ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, gdy: 1) po obliczeniu i wypłacie zasiłku wypłacono składnik wynagrodzenia za okres, z którego wynagrodzenie było uwzględnione w podstawie wymiaru,2) nie wypłacono składnika wynagrodzenia do czasu obliczenia zasiłku,3) zaliczkowo wypłacono składnik wynagrodzenia,4) pracownikowi przysługiwał składnik do określonego terminu 5) doszło do zmiany wymiaru czasu pracy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj